Informační technologie

Informační a komunikační technologie (ICT) jsou nedílnou součástí státní správy, podnikání i soukromého života. Ovládání ICT patří mezí klíčové kompetence všech oborů vzdělávání. Cílem všeobecného vzdělávání v ICT je naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání.

Studijní obor Informační technologie, který je součástí nabídky Střední školy hotelové Zlín, jde ve vzdělávání v ICT ještě dál. Absolventi oboru dokáží navrhovat a realizovat hardwarová řešení vhodná ke konkrétnímu účelu, udržovat prostředky informačních technologií, programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení, instalovat, spravovat aplikační software, instalovat a spravovat operační systémy, navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě. V průběhu studia žáci absolvují jak teoretickou, tak praktickou výuku a vše procvičí v hodinách učební a odborné praxe, kde získají další důležité informace od odborníků z praxe.

Absolventi oboru Informační technologie získají střední odborné vzdělání s maturitou a mohou tedy pokračovat na vysoké škole na bakalářském a navazujícím magisterském studiu.

Velkou výhodou odborného středoškolského vzdělání je možnost uplatnění absolventů i bez pokračujícího studia na vysoké škole. Absolventi oboru mohou najít uplatnění jako IT technici, pracovníci uživatelské podpory, programátoři, správci aplikací, správci operačních systémů, správci sítí nebo jako obchodníci s prostředky IT. Díky kvalitní výuce jazyků mohou najít žáci uplatnění i v zahraničí.

Všeobecné vzděláni

Všeobecné vzdělávání navazuje na vzdělávání na základní. Zahrnuje tyto vzdělávací oblasti: vzdělávání a komunikace v českém jazyce, vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, společenskovědní vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, matematické vzdělávání, estetické vzdělávání a vzdělávání pro zdraví.

Více informací ...

Jazykové vzdělávání

Součástí moderního vzdělávání je i kvalitní výuka jazyků. Výuka jazyků je dlouholetou doménou hotelové školy a její kvalita byla přenesena i na nově zařazený obor Informační technologie. Hodinová dotace prvního jazyka byla rozšířena oproti rámcovému vzdělávacímu programu na čtyři hodiny týdně. Zařazení druhého jazyka jen podtrhuje snahu o co nejlepší uplatnění absolventů.

Více informací ...

Odborné vzdělání

Odborné vzdělání zahrnuje oblasti hardware, operační systémy, aplikační software, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací. Vzhledem k zaměření školy je zde ještě zařazena základní znalost ekonomického, hotelového a gastronomického software.

Více informací ...

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi oboru Informační technologie se mohou uplatnit především v oblastech:

 • návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
 • údržby prostředků IT z hlediska HW;
 • programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení;
 • instalací a správy aplikačního SW;
 • instalací a správy operačních systémů;
 • návrhů, realizace a administrace sítí;
 • kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;
 • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.

Možnými uplatněními absolventů jsou:

 • technik IT,
 • pracovník uživatelské podpory,
 • programátor,
 • správce aplikací,
 • správce operačních systémů,
 • správce sítí,
 • obchodník s prostředky IT aj.

VÝUKOVÁ VIDEA

KDE NÁS NAJDETE?